Jak pracuje srdce – přehled témat

Srdce je ve středu vašeho oběhového systému, což je síť krevních cév, který dodává krev do všech částí těla. Krev přenáší kyslík a další důležité živiny, které jsou všechny tělesné orgány potřebují zůstat zdravý a řádně fungovat.

Na pravé straně vašeho srdce dostane krev kyslík-chudé z vašich žil a pumpuje to do plic, kde se zvedne kyslík a zbaví oxidu uhličitého; Na levé straně vašeho srdce dostává okysličenou krev z plic a pumpuje to prostřednictvím vašich tepen do zbytku těla.

Vaše srdce je rozdělena do dvou samostatných čerpacích systémů, na pravé straně a na levé straně.

Vaše srdce má čtyři oddělené komory, které pumpovat krev, dvě na pravé straně a dva na levé straně.

Krev teče přes srdce a plíce ve čtyřech krocích

Vlevo a vpravo atria jsou menší komory, která pumpuje krev do komor. Levé a pravé komory jsou silnější čerpadla. Levá komora je nejsilnější, protože má pumpovat krev do celého těla. Když vaše srdce funguje normálně, všechny čtyři komory společně pracovat v nepřetržitém a koordinované snaze udržet okysličenou krev cirkuluje v celém těle. Vaše srdce má svůj vlastní elektrický systém, který koordinuje činnost srdečních komor (srdeční rytmus), a také určuje frekvenci tepů (tepové frekvence).