laetrile / amygdalin (pdqâ®): komplementární a alternativní medicína [] -O tomto souhrnu PDQ

Účelem tohoto shrnutí

Incidence a Mortalit; Odhaduje se nové případy a úmrtí v důsledku rakoviny jícnu ve Spojených státech v roce 2014 [1; Nové případy: 18,170; Úmrtí: 15,450; Výskyt rakoviny jícnu stoupl v posledních desetiletích, který se shoduje s posunem v histologickém typu a primární umístění nádoru. [2,3] Adenokarcinom jícnu je nyní běžnější než dlaždicobuněčného karcinomu ve Spojených státech a v západní Evropě, se většinou nádory umístěné v distálním jícnu. Příčinou povstání …

Recenzenti a aktualizace

Tento přehled je pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle potřeby pomocí PDQ Cancer doplňkové a alternativní medicíny redakční rady, která je redakčně nezávislá na National Cancer Institute (). Souhrn odráží nezávislé přehled literatury a nepředstavuje politické prohlášení, nebo o National Institutes of Health (NIH).

Členové rady prohlédnout nedávno publikovaných článků každý měsíc určit, zda článek by měl

Změny souhrny jsou provedeny na základě dohody procesu, ve kterém členové představenstva vyhodnotit sílu důkazů v publikovaných článků a zjistit, jak by měl být tento článek v souhrnu.

Olovo recenzent laetrile / Amygdalin je

Jakékoliv připomínky nebo dotazy týkající se souhrnu obsahu by měl být předložen Cancer.gov prostřednictvím webových stránek své kontaktní formulář. Nekontaktovali jednotlivé členy představenstva s dotazy nebo připomínky k shrnutí. Členové správní rady nebude reagovat na jednotlivé dotazy.

Úrovně důkazu

Některé z referenčních citací v tomto souhrnu jsou doprovázeny level-of-důkazů označení. Tato označení jsou určeny k pomoci čtenářům posoudit sílu důkazů podporujících používání konkrétních zásahů či přístupy. PDQ Cancer doplňkové a alternativní medicíny Redakce využívá formální důkazy hodnotící systém ve vývoji svých level-of-důkaz označení.

Oprávnění používat tento souhrn

PDQ je registrovaná ochranná známka. I když se obsah dokumentů PDQ může být libovolně použity jako text, není možné, pokud je uveden v celém rozsahu a je pravidelně aktualizován identifikován jako PDQ Souhrnné informace rakoviny. Nicméně, autor by bylo povoleno napsat větu, například ” ‘s PDQ informační rakovina souhrnu o prevenci rakoviny prsu uvádí rizika stručně: [patří výňatek ze shrnutí].”