Léčba rakoviny hypofaryngeální (pdqто): Léčba [] -stage informace hypofaryngeální rakovinu

Zastávek systémy jsou všechny klinické staging a jsou založeny na co nejlepší odhad rozsahu onemocnění před léčbou. Posouzení primárního nádoru je založen na kontrole a pohmat, pokud je to možné, a jak nepřímé zkoušky zrcadlového a přímým endoskopie. Nádor musí být potvrzen histologicky, a mohou být zahrnuty jakékoliv jiné patologické data získaná z biopsie. mohou být zahrnuty přídavné radiografické studie. Jako doplněk k klinické vyšetření, počítačová tomografie a / nebo magnetická rezonance jsou potřebné pro přesné staging hrtanu a hypofaryngeální karcinomů, protože obě průřezové zobrazovacích metod je známo, že spolehlivě vyhodnocovat hluboké nádoru infiltraci. [1, 2, 3] příslušné uzlové odvodnění plochy jsou zkoumány opatrným pohmatem. Je-li recidivy pacientů, musí být úplné restaging provedeno vyberte příslušnou dodatečnou léčbu.

Smíšený výbor rakoviny určil stagingu podle TNM klasifikace definovat hypofaryngeální rakovinu. [4]