mefenamová kyselina (orální cestou) správného používání

dávkování

Missed Dávka

Pro bezpečné a účinné použití tohoto přípravku, neužívejte více o tom, neberte to častěji, a neberte to na delší dobu, než nařízené lékařem. Užívání příliš mnoho tohoto léku může zvýšit riziko nežádoucích účinků, a to zejména u starších pacientů.

Tento lék by měl přijít s průvodcem léky. Přečtěte si a dodržujte pečlivě tyto pokyny. Zeptejte se svého lékaře, pokud máte nějaké otázky.

Chcete-li snížit žaludeční nevolnost, může se tento lék užívat s jídlem, pokud Vám lékař neurčí jinak.

Dávka tohoto přípravku se bude lišit pro různé pacienty. Rozkazy svého lékaře nebo podle pokynů na etiketě. Následující informace zahrnuje pouze průměrné dávky tohoto léku. Pokud je vaše dávka jiný, neměňte ji, pokud vám to lékař nedoporučí, aby tak učinily.

Množství přípravku, který se závisí na síle léku. Také počet dávek budete užívat každý den, lhůta mezi dávkami a doba si vzít lék závisí na zdravotní problém, pro který používáte lék.

Úložný prostor

Pokud vynecháte dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Nicméně pokud je již téměř čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vrátit se ke svému pravidelnému dávkování. Nezdvojujte dávky.

Ukládat medicínu v uzavřené nádobě při pokojové teplotě, daleko od tepla, vlhkosti a přímému slunečnímu světlu. Chraňte před mrazem.

Udržujte mimo dosah dětí.

Nenoste zastaralé léky nebo medicínu již nejsou potřeba.

Zeptejte se svého lékaře, jak byste měli zbavit se jakéhokoliv léku nechcete použít.