Úrovně důkazů pro dospělé a dětské léčby rakoviny studií (pdqто): Léčba [] -summary

Vzhledem k tomu, studie nebo klinické zkušenosti jsou řazeny jak pevností konstrukce a významu koncového bodu, daná studie by měl dvoustupňový pořadí (např 1iiA pro nonblinded randomizované studii ukazující příznivý výsledek v celkovém přežití a 3iiiDiv pro studie fáze II vybraných pacientů s rychlostí odezvy jako výsledek). Kromě toho jsou všechny doporučení musí brát v úvahu další problémy, které nelze tak snadno vyčíslit, jako je toxicita, šířka intervalu spolehlivosti pozorování, velikosti zkušebního, zajišťování kvality v procesu, a náklady. Nicméně systém pořadí PDQ poskytuje pořadové kategorizaci síly důkazů jako výchozí bod pro diskuse o výsledcích studie.

Tato informace se vyrábí a poskytuje nationâ; Cance; Institute (). Informace v tomto tématu se mohlo změnit, protože to bylo psáno. Nejaktuálnější informace, obraťte se na nationa; Cance; Institut prostřednictvím webových stránek Internet na adrese http: /; cancer.gov nebo volejte 1-800-4 rakovině.

 Veřejné Informace z National Cancer Institute